top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Første opgave: Robotten i produktion

Project type

Mortar removal

Date

Sommer 2022

Location

Æblehaven, Sventrup J

Som svar på et LinkedIn opslag, hvor vi efterspurgte opgaver i mundret størrelse fik vi vores første opgave. En privatkunde skulle renovere/tilbygge en villa i et plan, og vi fjernede.

bottom of page